Gast English


klik op een foto om te vergroten 
Very ice compactness nr. 1, Beaty Czetö
Beweging

van huid langs huid
als vlakken tot raken
aan geruis

lichaam uit lichaam
de vingers in elkaar
bij het zoeken gekromd

naar overgave
de rug gebogen
lint van sporen

nog niet gevonden
krassen nagels teder
langs de rilling aan

verbeelding

waar ruimte
tussen grage handen
tijdloos wordtGerrit van Schuppen

Andere foto's
klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen klik op een foto om te wisselen