Wijzigen/Maken van een Album

Account invoeren

Invoeren account

Met dit scherm kunt u een account voor uzelf aanmaken.

U moet als eerste een account cq. nickname invoeren. Dit account is nodig om later in te kunnen loggen. Daarnaast kan het ook als Nickname weergegeven worden voor de bezoekers.

U moet ook uw voornaam en achternaam opgeven. Deze behoeven trouwens niet bekend gemaakt worden aan de bezoekers. U kunt namelijk aangeven of de bezoekers uw account zien - dit functioneert dan als nickname - uw voornaam alleen of uw volledige naam zien.

U kunt een stukje tekst invoeren. Dit stukje tekst krijgen de bezoekers te zien als ze uw gegevens bekijken.
U kunt dit stukje tekst interpreteren als: even voorstellen.

U kunt eventueel een homepage of ieder ander adres opgeven, zodat de bezoekers meer informatie over u kunnen vinden op het internet.

U moet een e-mail adres opgeven. De bezoekers krijgen dit e-mail adres nooit te zien, maar het wordt gebruikt door deze site om te controleren dat de account door een 'living person' aangemaakt wordt.

U moet ook een wachtwoord opgeven. Dit is uiteraard nodig om leter opnieuw te kunnen inloggen.

Als laatste moet u nog opgeven in welke taal u het systeem wil gebruiken.

Als u alle gegevens ingevoerd heeft, wordt er een e-mail naar het vermelde adres gestuurd. In die e-mail wordt een link vermeld met daarin een code. Door op die link te klikken, komt u weer in het systeem, waarna uw inschrijving afgerond wordt.
Alle functies van het systeem staan nu tot uw beschikking.

Album maken/wijzigen

Op deze pagina kunt u alles invoeren om een nieuw album aan te maken of om een album te wijzigen.
Allereerst moet u een naam aan het album geven. Deze naam krijgen alle bezoekers ook te zien.

Vervolgens kunt u een kleine omschrijving geven van het album: welke afbeeldingen de bezoeker hier kan verwachten etc.

Daarna wordt u gevraagd naar de kleuren die gebruikt moeten worden voor de pagina.
Dit zijn achtereenvolgens de kleuren voor de letters (ForeGround), voor Vetgedrukte tekst (Bold) en de achtergrond (BackGround). De bold kleur wordt ook gebruikt voor hyperlinks op de pagina.

De kleuren die opgegevn kunnen worden, bestaan alle uit een Rood een Groen en een Blauw component.
Elk van deze componenten kan een getal zijn van 0 t/m 255.
Dit levert dan tesamen 16 miljoen kleur combinaties op, waarbij 0,0,0 staat voor de 'kleur' zwart, en 255,255,255 de kleur wit.

Daarna wordt u gevraagd naar het lettertype voor de pagina. Ook wordt er gevraagd naar een lettertype dat speciaal gebruikt wordt voor hyperlinks (zoals de knoppen bovenaan de pagina). En ook wordt u gevraagdnaar een vervangend lettertype, dat gebruikt wordt als het door u opgegeven lettertype neit aanwezig is.
Hou er wel rekening mee, dat het opgegeven lettertype wel aanwezig moet zijn op de computer van de bezoeker. een 'fancy' lettertype heeft dus geen zin aangezien dit hoogstwaarschijnlijk niet op de computer van de bezoeker ge´nstalleerd is en daardoor toch het vervangende lettertype gebruikt wordt.

Ook wordt er nog gevraagd naar de grootte van het font die gebruikt moet worden op de pagina. Normaal gesproken is dat een grootte van 10 of 12 punt.

Er kan ook nog een afbeelding als achtergrond voor het album opgegeven worden. Deze afbeelding moet eerst opgevoerd worden in de overige materialen sectie. Het aldaar getoonde nummer, moet hier als referentie opgenomen worden.

In de knoppenbalk bovenaan is de knop [Standaard instellingen] opgenomen. Bij gebruik van deze knop worden alle instellingen voor dit album weer op de standaard waarden ingesteld.